درس پژوهی ریاضی اول ابت درس خط باز و بسته

درس پژوهی ریاضی اول ابت درس خط باز و بسته از وبسایت مرجع طرح جابربن حیان دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.


تعداد صفحات: 29 کد محصول :8360 حجم فایل:135,5 kb نوع فایل :ms-wordدرس پژوهی ریاضی اول ابت درس خط باز و بسته


فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:درس پژوهی ریاضی اول ابت درس خط باز و بسته

معرفی :
درس پژوهی ریاضی پایه اول ابت درس خط باز و بسته - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و نه صفحه
فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده
مقدمه :
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع :
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی :
اه کلی :
هدف درس پژوهی :
حیطه عاطفی :
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندی نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشی تدریس :
طرح درس
ابزار و وسایل:
ایجاد انگیزه:
ارزشی ورودی:
دیدن تکالیف:
ارائه درس:
مرحله کنترل درک مفهوم:
مرحله رفع اشتباه و به کارگیری حواس:
ارزشی تکوینی :
ارزشی پایانی:
ارائه تکالیف:
تدریس اول :
گزارش دهی مستند
جلسه دوم درس پژوهی
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشی تدریس :
محاسن تدریس :
معایب تدریس :
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
جلسه دوم درس پژوهی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه :
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی:
امکانات مورد نیاز گروه :
نتایج حاصله:
فهرست منابع و مآخذ :

لینک :

درس پژوهی ریاضی اول ابت درس خط باز و بستهاطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: درس پژوهی ریاضی اول ابت درس خط باز و بسته
  • کلمات کلیدی: پژوهی ,گروه ,ابتدایی ,بسته ,ریاضی ,فایل ,پژوهی ریاضی ,تعداد صفحات ,امکانات مورد ,مورد نیاز ,برای مقابله ,ویرایش تعداد صفحات ,قابل ویرایش تعداد

آخرین مطالب