آتش بگیری تا که ببینی چه می کشم احساس سوختن به تماشا نمی شود!

آتش بگیری تا که ببینی چه می کشم احساس سوختن به تماشا نمی شود! از وبسایت بقچه ی دل دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.

زندگی ما همش سوختن بود گاهی چنان سرد که تا مغز استخوانمان سوخت گاهی چنان داغی به دل که تا عمق وجودمان....


اطلاعات