همین قدر ساده

همین قدر ساده از وبسایت لبخندهای عمیق :) دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.

می خواستم تمام نشود، بماند همین جا کنج دلم؛ انقدر گرم که شعله بگیرد؛ آتش شود؛ روشن کند همه ی خا تری های دنیا را. می خواستم ریشه کند؛ قد بکشد، مثل درخت گیلاس خانه ی عزیز، پر بشود از شکوفه؛ سفیدِ سفید. می خواستم که همه ام گوش بشود؛ بشنوم بشنوم بشنوم؛ پر بشوم؛ لبریز از آهنگِ صدا. می خواستم که زمان بایستد، زمین دست بکشد از گردش؛ عقربه ها از جایشان تکان نخورند. می خواستم تمام حوصله ام را بگذارم برای لحظه ی نابم، که برود توی تنم، توی رگ هایم؛ بماند در جانم؛ همین قدر تازه، همین قدر بکر، همین قدر دوست داشتنی.


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: همین قدر ساده
  • کلمات کلیدی: می خواستم ,همین ,می خواستم تمام