احادیث علی (ع) از نهج الابلاغه(سری سوم)

احادیث علی (ع) از نهج الابلاغه(سری سوم) از وبسایت یا زهرا دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.

  1. عهد و پیمان ها را پاس دارید خصوصا با وفاداران.

  2. حاصل ه فکری، پشیمانی، و حاصل دور شی، سلامت است.

  3. هر با حق درآویزد، نابود می گردد.

  4. حسادت بر دوست، از آفات دوستی است.

  5. بدترین توشه برای قیامت، ستم بر بندگان است.

  6. آن که با دست کوتاه ببخشد، از دستی بلند پاداش گیرد.

  7. دردوستی با دوست مدارا کن، شاید روزی دشمن تو گردد و در دشمنی با دشمن نیز مدارا کن، شاید روزی دوست تو گردد.

  8. عبرت ها چه فراوانند و عبرت پذیری چه اندک!

  9. روش برخورد با م : سنگ را ازهمان جایی که دشمن پرت کرده، بازگردانید، که شر را جز شر پاسخی نیست.

  10. از نافرمانی خدا در خلوت ها بپر د، زیرا همان که گواه است داوری کند.


اطلاعات