رأی اعتماد \شکننده\ مجلس به ربیعی

رأی اعتماد \شکننده\ مجلس به ربیعی از وبسایت پیمان نظامی مقاومت دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.

 ربیعی و ی ماندند


استیضاح کار در مجلس ایران رأی نیاورد و علی ربیعی با آرایی شکننده در مقام خود ابقا شد. مجلس به عباس ی هم رأی اعتماد داد و او توانست راه باقی بماند. کشاورزی در نوبت بعدی استیضاح قرار دارد.


استیضاح ربیعی و ی (نفر اول و دوم از چپ) در مجلس ایران رأی نیاورد و این دو در مقام‌های خود در وزارت کار و راه و شهرسازی ابقا شدند

از چپ به راست: علی ربیعی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عباس ی، راه و شهرسازی و محمود حجتی، کشاورزی ت دوازدهم ادامه مطلب...


اطلاعات