چند نکته -!!

چند نکته -!! از وبسایت خونِ جوشانِ حسین علیه السلام دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.


بسم الله الحمن الرحیم-نظریا شخصی است-داستان ایران وکشوراذربایجان  ی نشان میدهد-منطق ودیدگاه فلسفی- اختلاف ماهوی دارد- وگاهی یک وجه اشتراک قلیلی بوجود می ایدقانون بران است که ما معیارهای انهارا بر اسا معیارهای خودی نقد کنیم تاوجه اشتراک و-وجه تمایز معیارهای روشن شود وسپس سنجش برتری کنیم-بخصوصدرمسائل خاص که جنبه برجنبه عقلانی انچیره شده است مثلا مادرکشتی  با کشتی بین المللی اختلافات خاصی داریم- فلسفه وبدنبال ان سیاست تاثیرخاص خودرا دارد-درباره استیضاح جناب اقای ی  بایددرنضرداشت که ریسک خطر دروزرات خانه ایان از وزرات مثلا کشاورزی – اموزش وپرورش و بیشتراست ودرضمن باید امریکا بالخصوص واروپا یغربی بالعموم استیضاح شوند ولی یک سئوال مطرح است هواپیمای تهران یاسوج ارتفاع کم نیمکرد- ولی چند دقیقه بالاسر شهریاسوج پرواز برای کم ارتفاع  میکرد عجیب است پس از این همهتجربه باز ما به دستگاه های الکترونیک که هنوز بسیارعلل عدم کارکردان مشخص نشده است- احتال یون های خارجی وطیفهای خارجی بسیار زیاد است-اطلاعات