چگونه با جهان آفرینش تعامل کنیم؟

چگونه با جهان آفرینش تعامل کنیم؟ از وبسایت مهدی121 دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.

image result for ?تسبیح اسمانها و زمین?‎


«تعامل» واژه ای است که بیشتر در ارتباط با دیگران بکار می رود ، بیشتر به


معنی مشارکت ، گفتگو و همکاری با دیگران است .  مهمترین کاربرد آن، در


ارتباط با دیگر کشورهاست. در حوزه دینی و خلقت آفرینش چه معنایی دارد؟


خداوند درهنگام شروع سخن ، در ابتدای بسیاری از آیات از کلمه «تسبیح »


موجودات سخن می گوید که خداوند نیازی به شما ندارد ،همه بنده و سرباز


اویند و در حال بندگی و عبادت هستند.این تسبیحات گاهی به صورت فعل


ماضی "سَبَّحَ‏ لِلَّهِ"، گاهی به صورت فعل مضارع "یُسَبِّحُ لِلَّهِ"، گاهی به صورت


امر"سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الأعْلَی"، گاهی به صورت مصدر؛ "سُبْحَانَ الَّذِی أَسْری "


بیان فرمود که پیام آن همگی این است ،اگر شما می خواهید از این جهان آفرینش


خیر ببیند، یا به شما خیر برسانند باید با آنها تعامل کنید و  شما همرنگ و


همگام با آنها حرکت کنید و از آنها جدا نشوید تا خداوند به شما عزت ،قدرت ،


علم و... عنایت کند. هر ی که در خلاف جهت آفرینش حرکت کند و به جای


تعامل، بنای تعارض و مخالفت داشته باشد ، قطعا له خواهد شد. تعامل خلقت


در کلام خداوند فقط «بندگگگگگگییییی» از طریق انجام واجبات و ترک محرمات است.


اگر این کار را به نحو احسن انجام دادیم آن وقت نتیجه آشکار و پنهان آن را در زندگی


خواهیم دید و خوش بیاری در زندگی فراوان خواهد شد.تعارض با جهان فقط در یک کلمه


« گناه و نافرمانی »خداوند است .اینکه بعضی ها می گویند: ما در زندگی مداوم بد


بیاری های مداوم داریم به خاطر خلاف جهت آفرینش حرکت است که باید


ریشه آنها را پیدا و بعد درمان کرد.


اطلاعات