رود اگر دریا بخواهد ...

رود اگر دریا بخواهد ... از وبسایت قانون شکن دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.
رود اگر دریا بخواهد باید از سد بگذرد 
از تمام پیچ و خم ها خوب یا بد بگذرد 
هر ی که نام عاشق می گذارد روی خود 
ل از سهم خود یک روز باید بگذرد
t.me/mofathiazar

اطلاعات