باستان گرایی: شیوه ای بیانگر برای نوسنت گرایان (با نگاهی بر آثار پیشگامان جریان سقاخانه)

باستان گرایی: شیوه ای بیانگر برای نوسنت گرایان (با نگاهی بر آثار پیشگامان جریان سقاخانه) از وبسایت ارثنگ (arthang) دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.

نویسندگان: ابوالقاسم دادور، مریم کشمیری

نشریۀ جلوۀ هنر ا هرا

دورۀ 9، ش 2، پاییز و زمستان 1396

صفحات 53 تا 62

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

آخرین مطالب