814- این چه رازیست که هر بار...

814- این چه رازیست که هر بار... از وبسایت tangerinety دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.

سلام. امیدوارم ح ان خوب باشد و به رفع کننده های دلتنگی تان دسترسی داشته باشید. یا اگر اینطور نیست، خاطره های خوبی برای پناه بردن داشته باشید؛ یا دست کم دل و دماغ ساختن خاطره ی جدیدی را. اینجا پر از صدا و بوی باروت است. دلمان تنگ است و در میانه ی قصه مان دل و دماغ حرکت را از دست داده ایم.


اطلاعات