هزینه معیشت خانوار ۲ میلیون ۶۷۰ هزار تومان تعیین شد

هزینه معیشت خانوار ۲ میلیون ۶۷۰ هزار تومان تعیین شد از وبسایت دلم گرفته ای دوست! هوای گریه با من ، گر از قفس گریزم، کجا روم، کجا من؟ دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.

هزینه معیشت خانوار ۲ میلیون ۶۷۰ هزار تومان تعیین شد

نمایندگان کارگری و کارفرمایی کارگروه مزد در جلسه عصر امروز خود حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری با بُعد ۳.۳ نفر را ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان در ماه تعیین د.

shabakekhorasan


اطلاعات