مثل ممد باشیم:دی

مثل ممد باشیم:دی از وبسایت دیوانه دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.


مشاوره داشتم. بابا هم خسته بودن با تا ی باید میرفتم.

معمولا عادت دارم بپرسم:اژانس؟ک اشتباها سوار نشم…

امروز طبق عادت پرسیدم راننده تایید نم سوار شدم

یه اقای نسبتا جوونی بود من تازه داشتم فک می حالا همون اژانس بود و این فکرای مالیخوییایی

ک هنوز خیلی نرفته بودیم گف:

عموجان(!!!!)میخای سوار بشی بپرس کدوم اژانس؟

میبینی همینطوری بوق میزنن میپرسی اژانس

میبینن دختری میگن عاره بیا سوارشو…

حالا من از یه طرف متنبه شده بودم از پند امروزم

از یه طرف خندم گرفته بود

بالا ه یه چشم مظلومانه ای گفتم:دی

و به این فک ک چ خوبه که هنوز ایی هستن ک خوب باشن:)و فرشته ها اغلب ادمای معمولی هستن مث بقیه...


خلاصه رفتم موسسه پیش مشاورم

تو اتاق، مشاور من بود و یکی از مشاورین اقا با پسری ک باهاش حرف میزد

من صندلی رو از کنار این پسر برداشتم گذاشتم روبرو مشاورم

عاغا چشتون روز بد نبینه

همین ک نشستم ؛ نشمین گاه صندلی اب بود

پهن زمین شدم=)))

بیشعور بی فرهنگ اقای ح(همون مشاوره) نیششو بازکرده در حالی ک داره از خنده شهید میشه ب مشاورم میگ:چرا بهش نگفتی صندلی ابه

من ک کلا تو شوک بودم!!

مشاورم گف:من نمیییییدونننننسسستممم!!!

چشامو درشت ب مرده:خوب شما ک میدونستی چرااا نگفتیییی؟؟؟

گف:من ندیدم داشتم با این اقا حرف میزدم!!

چپ چپ نگاش ک ینی ندیدی واقعا من از کنار همین اقا صندلی رو برداشتم؟؟دهنت سرویس ینیا...

یه صندلی اورد طفلک

و نشستم و صوبت....

دم رفتم باز مرده نیششو باز کرده خوشحال به من زل زد

بهش گفتم :من از این قضیه صندلی نمیگذرماااا

میگه تقصیر خانوم صاد(مشاورم).

مشاورم میگه من مگه میدونستم! منه طفلی!!

گفتم:خانوما رو مظلوم واقع میکنید…(در همه ح دوس دارم بحثو فمنستی کنم:دی)

گف خانوم صاد ازتون معذرت خاهی میکنن

باز چپ چپ نگاش تشکر

گفت منم ازتون معذرت میخام

خلاصه با شوخی و خنده تشکر و خ ظی زدم بیرون.

ولی کلا ادم بیشعوووری بود:/

چادرمو تازه شسته بودم:|


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: مثل ممد باشیم:دی
  • کلمات کلیدی: صندلی ,مشاورم ,سوار ,داشتم ,ازتون معذرت ,نگاش کردم