کدام تولید؟ کدام اشتغال؟

کدام تولید؟ کدام اشتغال؟ از وبسایت رایگاه دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.

کدام تولید؟ کدام اشتغال؟

نامگذاری سال 1396 به عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال» از سوی معظم انقلاب ی، اولویت اصلی و جهت گیری کلان کشور در سال جاری را - که واپسین روزهایش را سپری می کنیم- تعیین کرد. از سویی مطالبات عمومی جامعه نیز دقیقاً به همین دو رکن اقتصادی معطوف بود و اکنون که سال «تولید و اشتغال» در حال پایان است، ارزی از میزان تحقق شعار و جهتگیری سال ضروری است.

ادامه مطلب

اطلاعات