به گند کشیده می شود!

به گند کشیده می شود! از وبسایت ویار تکلم دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.

با تفکری که دودوتا چهارتا نمی فهمد، با تفکری که اشتباهات خود را نمی پذیرد و عذرخواهی نمی کند، با تفکری که خود را حق مطلق می داند و بابت انتقاداتی که به خاطر خطاهای ش از او شده از زمان طلب اجر می کند، با تفکری که به نتیجه کارهایش فکر نمی کند و نتیجه محوری را مغایر تکلیف محوری می داند، با تفکری که ولایت پذیری را به معنای صغارت پذیری می داند، با تفکری که با اهرم تقدس بخشی به اشخاص کانالیزه شده، با تفکری که برای توجیه اشخاص حق را دست مالی می کند، با تفکری که به دنبال حق نیست بلکه می خواهد حق را با معیارهای خود تطبیق دهد، یک کلام با تفکر بچه حزبل های تازه به دوران رسیده، به والله مملکت به گند کشیده می شود.


اطلاعات