دانش آموزان از تعطیلی زود هنگام برای عید خودداری کنید

دانش آموزان از تعطیلی زود هنگام برای عید خودداری کنید از وبسایت هنرستان کارودانش باقرالعلوم علی آباددمق دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.

دانش آموزان توجه داشته باشند که هنرستان تا 28/12/96 دایر می باشد . از تعطیلی زود هنگام برای عید خودداری کنید


اطلاعات

آخرین مطالب