شعر طنز مخصوص خانه تکانی آقایون

شعر طنز مخصوص خانه تکانی آقایون از وبسایت جمله های طلایی و مطالب گوناگون دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.


مجموعه: مطالب طنز و خنده دارشعر طنز خانه تکانیمی تکانم خانه را چون ز لهچون که خانم، کرده اینک ولولهگفته پوستت میکنم ای نازنینیا میشوری، یا میس ،یا همینراه دیگر هم جلو پایم نهادراه نه، یک چاه در راهم نهادگفته است یا آنچه من گویم شودیا که فردا مهر من اجرا شودگفتمش: ای نازنین منزلمهر چه گویی بی کلک،من تابعم دیگر از این حرف ها با من نزنچاکرت هستم، زمهرت دم نزن هر چه باشد، پول مبل و البسهکمتر از میزان مهر خالصه!هر چه گویی، هر چه خواهی میکنمهر کجا را خواستی جمع میکنمشیشه ها را، ها را ای عزیزکل منزل بعد از آن گردد تمیزآ ش هم جای مزد در جیب مامی تکانی هر چه هست از جیب ما

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته


اطلاعات