ضرب المثل انگلیسی

ضرب المثل انگلیسی از وبسایت جمله های طلایی و مطالب گوناگون دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.
مجموعه: دنیای ضرب المثلضرب المثل انگلیسی,ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی


ضرب المثل انگلیسی


 


you’re only young once


آدم  همیشه که جوان نمی ماند؛ قدر جوانی را بدان.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی


 


f you cant stand the heat, get out of the kitchen


ما از کُرّه گی دم نداشت.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


ضرب المثل انگلیسی با معنای فارسی


 


sweet nothing


حرف های صد من یه غاز.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی


 


you can’t make an omelette/omelet without breaking eggs


تا اب نشود، آباد نمی شود؛ بی مایه فطیر است.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


ترجمه ضرب المثل انگلیسی


 


you may end him but you’ll not mend him


 توبه گرگ مرگ است.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی


 


to carry coals to newcastle
زیره به کرمان بردن.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی


 


third time lucky
تا سه نشه بازی نشه.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


انواع ضرب المثل انگلیسی


 


easy come, easy go
باد آورده را باد می برد.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


ترجمه ضرب المثل انگلیسی


 


too many cooks spoil the broth


آشپز که دو تا شد آش یا شور میشود یا بی نمک.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


ضرب المثل انگلیسی با معنای فارسی


 


you pay your money and you take your choice
هر چقدر پول بدهی همان قدر آش می خوری.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


ضرب المثل انگلیسی با معنی


 


you must grin and bear it
باید بسوزی و بسازی.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


انواع ضرب المثل انگلیسی


 


from the cradle to grave
ز گهواره تا گور دانش بجوی.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


ضرب المثل 


 


ou can’t put the clock back


گذشته ها گذشته است.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی


 


smell fishy
کاسه ای زیر نیم کاسه است.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


ضرب المثل انگلیسی با معنی


 


strike while the iron is


تا تنور داغه نون رو بچسبون.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


انواع ضرب المثل انگلیسی


 


you can’t keep a good man down


  خواستن توانستن است.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


انواع ضرب المثل انگلیسی


 


to milk the ram


آب در هاون سائیدن


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی


 


you are s ing the bottom of the barrel


ملاقه ات به ته دیگ خورده است.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


انواع ضرب المثل انگلیسی


 


horses for courses
هر ی را بهر کاری ساخته اند.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


ترجمه ضرب المثل انگلیسی


 


every cloud has a silver lining
در ناامیدی بسی امید است.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی


 


you must lie on the bed you have made


خود کرده را تدبیر نیست.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


ضرب المثل انگلیسی با معنای فارسی


 


you can not get blood out of stone.


از آب کره نتوان گرفت.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


ترجمه ضرب المثل انگلیسیbusiness is business
حساب حساب است کاکا برادر.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


انواع ضرب المثل انگلیسی


 


in unity there is strength


یه دست صدا نداره.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


ترجمه ضرب المثل انگلیسی


 


you  may know by a handful the whole sack


 


مشت نمونه وار است.


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی


 


half a loaf is better than no bread 


کاچی به از هیچ چیز است


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


معنی ضرب المثل انگلیسی


 


no news is good news


بی خبری خوش خبری است.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


ضرب المثل انگلیسی با معنی


 


one swallow does not make summer
با یک گل بهار نمی شود.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی


 


the cat dreams of mice
شتر در خواب بیند پنبه دانه.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


ضرب المثل انگلیسی با معنای فارسی


 


you buy land, you buy stones, you buy meat, you buy bones


گنج بی مار و گل بی خار نیست.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی


 


you can’t see the wood for the trees.


آنقدر سمن است که یاسمن پیدا نیست.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


ضرب المثل انگلیسی با معنی


 


one should not look a gift horse in the mouth
دندان اسب پیشکشی را نمی شمارند.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


معنی ضرب المثل انگلیسی


 


a word to the wise is enough/sufficient
در خانه اگر است یک حرف بس است.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


ترجمه ضرب المثل انگلیسی


 


to dance to a person’s tune
به ساز ی یدن.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


انواع ضرب المثل انگلیسی


 


while the gr grow, the cow starves
بزک نمیر بهار میاد، بزه با خیار میاد.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی


 


he is a dog in the manager
نه خود خورد نه دهد، گنده شود به سگ دهد.


 


ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل


ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی


 


the weakest goes to the wall
هر چه سنگ است به پای لنگ است؛ سنگ به در بسته می خورد.


 


گردآوری: بخش سرگرمی بیتوتهاطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: ضرب المثل انگلیسی
  • کلمات کلیدی: المثل ,انگليسي , ضرب ,ترجمه , انواع ,فارسي you ,المثل انگليسي , ضرب المثل ,معناي فارسي you ,ترجمه فارسي you ,نيست ضرب , ضرب المثل انگليسي ,ترجمه فارسي yo