زیباترین پنجره

زیباترین پنجره از وبسایت مذهبی-حجاب دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.
بانو!زیباترین پنجره ی دنیا،قاب چادرتوست!وقتی چادرت راکمی روی صورتت می کشی.وباغرور تمام ازانبوه نگاه نامحرمان عبورمیکنی،آنگاه تومیمانی و نور العلی نور.

اطلاعات