پیک نیک. در. میدان.جنگ

پیک نیک. در. میدان.جنگ از وبسایت لبخند ماه دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.بالا ه به یکشنبه ۱۵ بهمن  و آ ین روز اجرای نمایش  پیک نیک. در. میدان. جنگ رسیدیم و در این یک هفته چه بلاهایی  که سرم نیامد. دندان درد وحشتناکی گرفتم و دقیقا روز قبل از نمایش پمپ بنزین ماشینم سوخت. خدا رو شکر که انتظارمان طولانی تر نبود و گرنه معلوم نبود چه اتفاقات دیگری هم رخ میداد!

از همان ابتدای مسیر ترافیک  شروع شد. سعی کردیم آرام باشیم ولی چقدر دیگر... گوگل مپ هم وقتی وجی را رد میکردیم از خواب می پرید. مسیر ناآشنا بود و مجبور شدیم از بازیگر نمایش اطلاعات مسیر بگیریم. چندین  بار در نیمه های راه قصد برگشت کردیم ولی وجی مناسب نیافتیم. دقیقا پس  از دو ساعت و یک ربع به محل اجرا رسیدیم. نمایش شروع شده بود. در ردیفهای آ با دوستانم جای گرفتیم و محو تماشای نمایش...

در اطلاعات نمایش ، موسیقی هم به چشم میخورد ولی چیزی فراتر از انتخاب دو قطعه ی فرانسوی و چند صدای انفجار و تیراندازی درک نشد!

اجراها در کل خوب بود و در انتها کارگردان نمایش صحبتهایی ارایه کرد و از اجرای دیگرشان که بعد عید به صحنه خواهد رفت اطلاع داد. بعد با عوامل نمایش ع یادگاری گرفتیم و به خانه برگشتیم.


+ عمرا خانه ای در بالاشهر ب م
اطلاعات