نشینی می طلبم!

نشینی می طلبم! از وبسایت خانم عینکی دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.
من از افرادی هستم که در هر موقعیتی باشم احساس مسئولیت یقه ام را می گیرد و خفه ام می کند. از همان اول که چادری شدم، دیگر جزو مذهبی ها محسوب می شدم و نباید رفتار و کردارم طوری می بود که دیگران را نسبت به مذهبی ها و چادری ها بدبین د! این خصیصه با حساسیت (و شاید وسواس) که می آمیزد می تواند بسیار آزاردهنده برای یک فرد مذهبی باشد! علی الخصوص وقتی که توانایی زیادی ندارد!
اوایل حتی سر رعایت یا رعایت ن قوانین راهنمایی و رانندگی هم واکنش نشان می دادم! بعداً متوجه شدم باید خوش اخلاق ترین بشوم! در این مورد هم به گونه ای پیش رفتم که طوری رفتار م تا هیـــچ ی از دستم ناراحت نشود! اوضاع به گونه ای وخیم شده بود که حتی نمی تونستم ناراحتی ام از افراد دیگر و آزرده شدنم را هم بگویم!
بعداً تا همین اوا تلاش می اعتقادات مذهبی و حتی انقل (!) از خودم نشان ندهم؛ تا مبادا رفتار نامناسبم را به پای همه ی مذهبی ها و همه ی چادری ها بزنند!

چند روز پیش فردی حرفی گفتند که احساس تا حدی وارد مسائل خصوصی شده اند و در پاسخ گفتم: «به شما ربطی داره؟!»؛ الان که برای زدن کانالی قرآنی برای مسابقه نظرسنجی گذاشته بودم (برای محاسبهٔ تعداد نسبی فالور!) ریپلای زد: شما اخلاقت رو درست کن، کانال قرانی پیش کش!

بسوختم از درد! درد ...

+ شاید جالب به نظر نرسد، شاید متهجر به نظر برسم، شاید کلی حرف دیگر! اما در یک سال گذشته عمیقاً به این فکر می کنم بودن در فضای مجازی تا حد زیادی موجب شده افراد به خودشان اجازه بدهند ی حرمت و ارزش و احترام دختران را به آسانی بدرند و از نشینی افتخار (توأم با حضوری فعال در جامعه) به راحتی ...

اطلاعات