فرق استاندار مازندران با استاندار اصفهان

فرق استاندار مازندران با استاندار اصفهان از وبسایت اشک آتش دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.

فرماندار گلپایگان به یکی از خبرنگاران اهانت کرد اما اندکی بعد مجبور به عذرخواهی شد. استاندار اصفهان به رغم عذرخواهی او دستور عزلش را صادر کرد تا نشان بدهد که ادب و تربیت یک مدیر برای او مهم بوده و اجازه نخواهد داد فردی هتاک، جایگاه و شأن استان اصفهان را زیر سوال ببرد.

فرماندار شهرستان نکا در روز 22 بهمن برخورد زشتی با مسئولین یک نمایشگاه انقل داشت که آن در سراسر کشور دست به دست چرخید. فرماندار نکا هم البته با فشار افکار عمومی مجبور به عذرخواهی شد؛ اما آیا استاندار اصفهانی مازندران نیز می تواند ثابت کند که حفظ شخصیت و اعتبار و آبروی استان مازندران را خط قرمز خود می داند؟


اطلاعات