معلم

معلم از وبسایت معلم ایرانی دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.


معلم

شاعر جلال میرزایی

آنکه نگاهم را به بیکرانها دوخت
خود،عاشقانه سوخت
عشق ومحبت وایثاررا
چه بی ریا آموخت

بی انتظارازتجلیل 
باشوقی بی تقلیل
چه دلسوزانه می آموخت
حتی به رنگ تحمیل

به عشق آغشته بود
فداکاربود وایثارگر
گویی ازجان گذشته بود
مهربان ،عاشق 
دلسوز،صادق
شایداو،یک فرشته بود

راه نشان می داد، بادستانی از فانوس
امّاافسوس
من فقط معلم میخواندمش 
افسوس، افسوس...
...


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: معلم
  • کلمات کلیدی: