" نمونه روش املای گروهی در پایه ی اوّل ابت "

" نمونه روش املای گروهی در پایه ی اوّل ابت " از وبسایت علمی آموزشی اوّلی ها (احمدمبارکی) دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.

احمد مبارکی

12849042_533x378.jpg

در این روش آموزگار تعدادی کلمه را روی تابلو می نویسد و بعد از چندین بار قرائت آن کلمات ٬ به دانش آموزان در قالب گروه تاکید می کند که من بعد از چند دقیقه این کلمات را از روی تابلو پاک خواهم کرد و هر گروه در فرصت تعیین شده توانست کلمات بیشتری را به خاطر س و روی ورق بنویسد ، امتیاز بیشتری به آن گروه تعلق خواهد گرفت . این نوع روش املا به تقویت چندین مهارت در دانش آموزان منجر شده و شور و شوق زایدالوصفی را در بین آنها ایجاد خواهد کرد .

برای اجرای هر چه بهتر این روش املای گروهی ابتکاری ضروری است که نکات زیر رعایت شود :

1 – این روش املایی فقط به صورت گروهی اجرا گردیده و از اجرای انفرادی آن اجتناب گردد .

2 – زمان اختصاص داده شده برای به خاطرسپاری کلمات ( 5 الی 7 دقیقه ) پیشنهاد می گردد .

3 – در آغاز استفاده از این شیوه بهتر است که کلمات انتخاب شده محدود بوده و در صورت موفقیت گروهها به تدریج تعداد کلمات افزایش یابد .

4 – از کلمات یاد گرفته شده در کتاب بنویسیم که شرایط و ارزش املایی را دارند استفاده گردد .

5 – نوشتن کلمات با ترتیب نوشته شده در تابلو ، توسط دانش آموزان مد نظر نیست.

6 – نوشتن صحیح کلمات از امتیاز برخوردار می باشد .

7 – نوشتن کلمات با خط تحریری و رعایت پاکیزگی و زیبا نویسی نیز به دانش آموزان توصیه می گردد .

دو نمونه املای گروهی :


آب - بابا - باد - داد - بام - دام - بادام - آمَد - سام - آدَماَسب - سَبَد - سود - بود - دود - مو - او - دَست - اَست - تاباطلاعات