مشکلات مدارس در پرورش خلاقیت

مشکلات مدارس در پرورش خلاقیت از وبسایت علمی آموزشی اوّلی ها (احمدمبارکی) دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.

کودک هنگام تولد میزانی از خلاقیت را با خود به همراه می آورد و در حدود ۲سالگی این خلاقیت نمود ظاهری پیدا می کند.

برای مثال کودک ۲ساله بر چوبی سوار شده و می گوید این اسبم است یا با خمیر اشکالی می سازد که از نظر ما بزرگسالان بی معناست ولی برای او ماشین، آدم و چیز دیگری است، کودک پیش دبستانی وقتی قلم به دست می گیرد طرح هایش را آنچنان می کشد که از ذهن خلاقش نشأت گرفته است، خانه نقاشی او با خانه کلیشه ای که ما بزرگسالان در ذهن داریم متفاوت است، او پرشور و خلاق است، با اشیای گوناگون چیزهایی می سازد و در ذهن به آن جان می بخشد و داستان های خیالی می گوید، می خواهد بداند، کشف کند، او کنجکاو است و مشتاق، اما معما اینجاست که چرا این ک ن با استعداد و فعال به بزرگسالانی تبدیل می شوند که از به کارگیری تفکر هوشمند و خلاقیت خود لذت نمی برند، چرا و چگونه زندگی که چنان امیدوارکننده آغاز می شود در اکثر موارد پایانی یأس آور و ناخوشایند دارد؟تحقیقات تورنس (۱۹۶۲) نشان داده است که ک ن تا ۱۰سالگی در اوج خلاقیت هستند اما وقتی در شرایط مدرسه قرار می گیرند و از آنها انتظار می رود که پاسخ های مشخص و قالبی به سؤالات بدهند و تحت ارزشی قرار می گیرند، خلاقیت آنها به تدریج کاهش می یابد. بنابراین باید سیستم آموزشی مدارس از ح آموزگار محوری و تاکید بیش از حد به سطح بازگویی، خارج شده و به ک ن در آموزش نحوه تفکر و رسیدن به سطوح بالای شناختی یعنی فراشناخت کمک کند.

( برای مشاهده کامل ، روی ادامه مطلب کلیک کنید )


اطلاعات